Ξεκίνησε την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την τρίτη φάση της νέας γενιάς προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους όλης της Χώρας, για 24.251 ανέργους. Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

Ο Δήμος Κισσάμου αιτήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την κάλυψη 30 θέσεων του Δήμου, διαφόρων ειδικοτήτων. 
Οι ειδικότητες αυτές είναι οι εξής:

– 6 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
– 1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
– 1 ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
– 4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
– 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ)
– 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
– 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
– 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
– 1 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
– 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
– 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
– 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER
– 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
– 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
– 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB
– 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
– 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή, μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.