Οκτώ Υποχρεωτικής, 21 Δευτεροβάθμιας, 13 Τεχνολογικής και 4 Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - Δείτε τις θέσεις

Ξεκίνησε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2016 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μέσω του οποίου θα απασχοληθούν 24.251 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών με πλήρη απασχόληση. 

Στο Δήμο Πλατανιά, πρόκειται να απασχοληθούν συνολικά 46 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, τα οποία εξειδικεύονται ως εξής:

ΥΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    2
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    1
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    5
ΔΕ    ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ    1
ΔΕ    ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ    8
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    1
ΔΕ    ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    2
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ    1
ΔΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    1
ΔΕ    ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ    1
ΔΕ    ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ    1
ΔΕ    ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    2
ΔΕ    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    3
ΤΕ    ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ    2
ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    1
ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    2
ΤΕ    ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ    1
ΤΕ    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ    2
ΤΕ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ    3
ΤΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    1
ΤΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ/ΤΕ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ    1

Οδηγίες για την υποβολή

Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και μοριοδότησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1.    Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
2.    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.
3.     Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν από όσους είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
4.    Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι. 
5.    Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
6.    Η μοριοδότηση των ωφελουμένων γίνεται με βάση τα εξής 9 αντικειμενικά κριτήρια: α) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, β) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, γ) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω, δ) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, ε) Την ηλικία, στ) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, ζ) Τον αριθμό του προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου, θ) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr .


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook