Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε την υπ’αριθ. πρωτ. 19263/26/01/2017 Απόφαση σχετικά με την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου [TAΞΙ] ή μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82 τ. Α’/10-04-2012)».

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων (στον κ. Σήφη Φραγκάκη, τηλ. 28213-44512 ή στην κα Κων/να Παπαμανουσάκη, τηλ. 28213-44549), από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, έως τις 14:00.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ