Μια ιδιαίτερη δράση ανέλαβε η Λέσχη Lions Ηρακλείου στο πλαίσιο της παγκόσμιας εβδομάδας των Lions κατά της πείνας (9-15 Ιανουαρίου).

Ο Πρόεδρος της Λέσχης, L. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης μαζί με τον αντιπρόεδρο L. Μιχάλη Ηλιόπουλο, τα μέλη L. Βαγγέλη Σαμαράκη, L. Ανδρέα Χατζηδάκη, L. Κώστα Νύκταρη και το υποψήφιο μέλος Αλφρέδο Ευθυμίου, παρέδωσαν τρόφιμα στην εθελοντική ομάδα "Κοινωνική Αλληλεγγύη Ηρακλείου" για τη δημιουργία γευμάτων σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.

Συμμετείχαν δε και στην προετοιμασία των γευμάτων, βοηθώντας το προσωπικό της ομάδας.