Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου «Φίλοι Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"» να προσέλθουν σε ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» του κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» (Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα) την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.    Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2016.
2.    Ανακοίνωση και έγκριση της σύνθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016.
3.    Έγκριση Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2016. 
4.    Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 1 Μαρτίου και με τα παρόντα μέλη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.