Ημερίδα για την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου  Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος διαχείρισης υδατικών δικτύων στην Κρήτη-SMARTWATERS

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και αυτοματισμών πρέπει να ενσωματωθούν στη διαχείριση των υδατικών δικτύων της Κρήτης για εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και χρημάτων καθώς και για πρόληψη- περιορισμό των κινδύνων ρύπανσης.

Μάλιστα  οι τεχνολογίες αυτές και πρακτικές αποδοτικής διαχείρισης θα είναι επωφελείς όχι μόνο στους Οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαχείριση των νερών και στους τελικούς καταναλωτές αλλά θα καταστήσουν αναγκαία την ενιαία διαχείριση των νερών σ’ ολόκληρο το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης σύμφωνα με το υπάρχον εγκεκριμένο σχέδιο και θα βοηθήσουν στην ενιαία αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη.

Τα παραπάνω τονίστηκαν στην ημερίδα που οργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης με την συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με την συμμετοχή εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, από τον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, μηχανικοί, σύμβουλοι κ.λ.π.) ενώ σημαντική υπήρξε και η συμμετοχή φοιτητών και σπουδαστών.

Οι παρουσιάσεις στην ημερίδα αφορούσαν  τον «Χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ» από την κα. Κούρτελη,  από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος, τα «Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών: Νέα ευκαιρία για την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης» από τον κ. Γκανούλη, Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Την Ιεράρχηση προτεραιοτήτων του προγράμματος μέτρων» από τον κ. Κριτσωτάκη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, την «Προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον τομέα των υδατικών Πόρων, ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης» από την κα. Ε. Χατζηγιάννη.

Σχετικά με το πρόγραμμα SMARTWTEARS  οι παρουσιάσεις αφορούσαν τον «Σχεδιασμό ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη (SmartWaters)» από τους κ. Πουλιέζο και κ. Παπαευθυμίου, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, την «Κλιματική αλλαγή και διακυβέρνηση υδατικών πόρων (AQUAMAN) από τον κ. Νικολαΐδη από το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα «Συστήματα και μέθοδοι βέλτιστης διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις υδροαρδευτικές υποδομές & δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε» από την κα. Νικολάου από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., τα «Συμπεράσματα μελέτης προσδιορισμού ποσοτικής εκμετάλλευσης υδατικών πόρων» από την κα. Παυλίδου,  από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, την «Εκτίμηση αρδευτικών αναγκών για γεωργική χρήση», από τον κ. Καλαϊτζίδη από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και τη «Διαβούλευση - Ενημέρωση κοινού», από τον
κ. Παντελάκη από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΟΑΚ Α.Ε κ.Κουνενακης  και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Τμήματος Δυτικής Κρήτης κ. Κοπάσης.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα ενσωματωθούν στο υπό εκπόνηση έργο ΕΟΧ για τον «Σχεδιασμό ευφυούς συστήματος διαχείρισης υδατικών δικτύων στην Κρήτη» – SMARTWATERS.

Η διοργάνωση των δραστηριοτήτων διαβούλευσης – διοργάνωσης – ενημέρωσης – δημοσιότητας – πληροφόρησης και ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου.  www.smartwaters.gr