Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα δημοτικού συμβουλίου

1.    Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 171/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου {Πρόεδρος}
2.    Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο “ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ” κατά τη διαχειριστική περίοδο έτους 2016 {Βαρουδάκης}
3.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
4.    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Συμβάσεις μίσθωσης έργου {Δήμαρχος} 
5.    Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στο Ηράκλειο {Δήμαρχος}
6.    Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα στις 17 και 18 Μαρτίου 2017 {Δήμαρχος}
7.    Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και fax” {Δήμαρχος} 
8.    Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με θέμα “Προαγωγή της υγείας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής” {Δήμαρχος}
9.    Έγκριση απογραφής έναρξης 31/12/2013, έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014 και 2015, παρουσίαση εκθέσεων των ορκωτών λογιστών ελεγκτών για τις εν λόγω χρήσεις {Αλιφιεράκη}
10.    Συνδιοργάνωση δράσης προληπτικής Ιατρικής με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία {Αλιφιεράκη}
11.    Έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}
12.    Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΥΔΩΝ ΑΕ {Πουλιδάκης}
13.    Έγκριση έκδοσης του ετήσιου τόμου “Εν Χανίοις” και ορισμός συντακτικής επιτροπής και επιμελητή {Περράκη}
14.    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για το πολιτικό μνημόσυνο του Ελευθερ’ίου & Σοφοκλή Βενιζέλου {Περράκη}
15.    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Μουσικό Σύνολο VAMOS {Περράκη}
16.    Συνδιοργάνωση με την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων εκπαιδευτικής δράσης στη περιοχή της Σπλάντζιας με θέμα “Η πλατεία Σπλάντζιας του Χθες και του Σήμερα” {Περράκη}
17.    Έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 {Κονταξάκης}
18.    Διοικητική  αποβολή μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Σωκράτης) του αυθαιρέτως εκμεταλλευομένου περιπτέρου {Κονταξάκης}
19.    Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή της υπηρεσίας “Ανάδειξης Μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού” {Κονταξάκης}
20.    Απόρριψη αιτήματος για καθορισμό θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου {Κονταξάκης}
21.    Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2016 {Βλαζάκης}
22.    Αντικατάσταση μελών επιτροπών {Ξανθουδάκης}
23.    Δωρεά φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού στη σχολική Κοινότητα 2ου Ειδικού Δημοτικού / 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων {Ξανθουδάκης}
24.    Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής {Ξανθουδάκης}
25.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
26.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Θερίσου – Νέας Κυδωνίας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
27.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Σούδας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
28.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Χανίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
29.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τελικού – Τακτοποιητικού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” {Ξανθουδάκης}
30.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τελικού – Τακτοποιητικού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” {Ξανθουδάκης}
31.    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ” {Ξανθουδάκης}
32.    Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2014” {Ξανθουδάκης} 
33.    Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στο Δήμο Χανίων” {Ξανθουδάκης} 
34.    Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Τοπική οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}
35.    Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης} 
36.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Υγρομόνωση – Θερμομόνωση οροφής κτιρίου Τμήματος Πρασίνου {Ξανθουδάκης} 
37.    Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων {Βλαχάκης}
38.    Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων” {Βλαχάκης}
39.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}
40.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων {Βλαχάκης}
41.    Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο, Δημοτική Πινακοθήκη) του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}
42.    Ορισμός δευτεροβάθμιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το έτος 2017 {Βλαχάκης}
43.    Ορισμός επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 (εκτιμητική επιτροπή διαγωνισμών) για το έτος 2017 {Βλαχάκης}
44.    Εκποίηση ακινήτου {Βλαχάκης}
45.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χαρτών της Παλιάς Πόλης Χανίων {Βλαχάκης}
46.    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Παπαδάκη) {Βλαχάκης}
47.    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Ευσταθίου) {Βλαχάκης}
48.    Διαγραφή οφειλής από τέλος αποκομιδής & διάθεσης απορριμμάτων 2016 {Βλαχάκης}
49.    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
50.    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
51.    Επιστροφή χρημάτων {Βλαχάκης}