Η στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της παρουσιάστηκε στο Μάλμε της Σουηδίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου REBUS.

Η στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της  παρουσιάστηκε στην 3η συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου REBUS στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το έργο REBUS, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, στοχεύει στον προσδιορισμό κατευθύνσεων για αποδοτική ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων και αποτελεί για την Περιφέρεια Κρήτης «εργαλείο» για την υλοποίηση των στόχων της για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Ολοκληρώνοντας τον πρώτο χρόνο επιτυχημένης υλοποίησης του ευρωπαϊκού REBUS, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη μέχρι τώρα πορεία του και να θέσουν νέους φιλόδοξους στόχους.

Στα πλαίσια της διαπεριφερειακής ανταλλαγής, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις τοπικές ομάδες ενδιαφερομένων φορέων και συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τους.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Μαρία Αποστολάκη, συντονίστρια του έργου και η Κατερίνα Βαβαδάκη, μέλος της ομάδας υλοποίησης, ενώ εκ μέρους της Τοπικής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Φορέων συμμετείχε η Σοφία Υφαντή από το Δήμο Χερσονήσου.