Την περασμένη Κυριακή έληξε η θητεία της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων. Το ΕΑΚ Χανίων είναι  ΝΠΔΔ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με αποστολή τη διαχείριση και καλή λειτουργία των αθλητικών χώρων με τελικό σκοπό την πρόσβαση και αξιοποίησή τους από την τοπική κοινωνία, αθλητικά, πολιτιστικά αλλά μοχλό ανάπτυξης.

Συνήθως η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επέλεγε την διοίκηση με αυστηρά κομματικά και ψηφοθηρικά κριτήρια με αποτέλεσμα τη σημερινή ολική απαξίωση των εγκαταστάσεων. Θα έχει το θάρρος η ηγεσία της ΓΓΑ αλλά και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει πλέον μία διοίκηση που θα λειτουργήσει υπέρ των Χανιωτών;

Η νέα διοίκηση θα πρέπει να τηρεί κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:

  • Να μην έχει έννομο συμφέρον. Να είναι έντιμοι. Τα μέλη της να μην ανήκουν σε συλλόγους που εκμεταλλεύονται τους χώρους. Δεν μπορεί να είναι ο ελέγχων ελεγχόμενος

  • Να έχει τεχνοκρατική αντίληψη με καθορισμένο επιχειρησιακό πλάνο

  • Να έχει την ικανότητα εύρεσης χρηματοδότησης από κοινοτικά προγράμματα

  • Να μπορεί να αναδείξει προτάσεις αθλητικού τουρισμού 

  • Να δημιουργήσει έσοδα με τρόπο κοινωνικά αποδεκτό αλλά και δίκαιο. Δεν μπορεί το ΕΑΚ να είναι χώρος με μεγάλα έσοδα από σωματεία και να μην αποδίδουν τίποτα προς τον φορέα. 

Πρέπει να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ του μαζικού αθλητισμού, τη δια βίου άθληση και τον συλλογικό αθλητισμό. Στις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, η απλή οικογένεια πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση. 

Συνεργασία με άλλους φορείς του τόπου μας για διεξαγωγή και ανάδειξη μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Θα έχουμε αυτή τη φορά διοίκηση που θα εκπληρώνει την ελπίδα των πολιτών μας για έναν φορέα πρότυπης κοινωνικής και αθλητικής διαχείρισης ή το σημερινό "μαγαζί" θα συνεχίσει ως έχει; 

Ίδωμεν...

Βιτρούβιος