Για την ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην 2η Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices - «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές» στο Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε της Τσεχίας.

Το έργο επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως μια “ολιστική” προσέγγιση της διαχείρισης των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν με παρουσιάσεις τους τα στελέχη της Περιφέρειας: η Δρ. Κατερίνα Βλασάκη συντονίστρια του έργου, η Θάλεια Ρουκουνάκη οικονομική υπεύθυνη του έργου και η Κατερίνα Ρουσάκη υπεύθυνη υλοποίησης του έργου.

Στο έργο συμμετέχουν επτά εταίροι με συντονίστρια την Κύπρο (Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου) και οι: Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα), Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), E-institute (Σλοβενία), Αναπτυξιακή Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία), Περιφέρεια Βένετο (Ιταλία). 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interregeurope.eu/road-csr/   και https://www.facebook.com/roadcsr/