Για εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στο ΣΔΕ Χανίων (που στεγάζεται στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Χανίων-δίπλα στην Αγορά) κατά τις απογευματινές ώρες (6-9μ.μ.)τηλ. επικ. 2821052132 (απογευματινές ώρες).

Για την Κίσαμο (εγγραφές στο ΚΕΠ και στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Κισάμου)

Για τις Βουκολιές (εγγραφές στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Πλατανιά)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές όλο το χρόνο για την εγγραφή στο επόμενο σχολικό έτος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Δημοτικού Η' άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη φοίτηση σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως

3. Δυο (2) φωτογραφίες ταυτότητας

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  (Α.Μ.Κ.Α)

6. Αριθμός  κάρτας ανεργίας (Αν υπάρχει)

Δείτε την αίτηση εδώ