Αύριο Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης θα υπογράψει με τον ανάδοχο εργολάβο τη σύμβαση για την εκτέλεση έργων οδοποϊας στην περιοχή  Μασταμπά - Τιμίου Σταυρού.   

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν σε:

1) Βελτίωση οδοστρώματος υφισταμένων οδών

2) Διάνοιξη -διαπλάτυνση οδών και κατασκευή νέου οδοστρώματος

3) Μηκοτομική προσαρμογή υφισταμένων οδών στο ρυμοτομικό σχέδιο

4) Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και κλιμάκων, προκειμένου επιτευχθεί η μηκοτομική προσαρμογή.

Οι παραπάνω επεμβάσεις προβλέπεται να γίνουν στους εξής δρόμους:

1) Τμήμα της οδού Ιεράς Μητροπόλεως

2) Οδός Πρέβελη

3) Τμήμα της οδού Κουρητών (διάνοιξη και υψομετρική προσαρμογή με την οδό Γ αβαλάδων)

4) Τμήμα της οδού Γαβαλάδων

5) Προέκταση Διάνοιξη και κατασκευή πεζόδρομων και κλιμάκων νότια του δημοτικού σχολείου

6) Διαμόρφωση των κόμβων ,με υψομετρική προσαρμογή και κατασκευή νέων οδοστρωμάτων - πεζοδρομίων.

Το συνολικό έργο με τίτλο "Δρόμοι Μασταμπά - Καλλιθέα"  έχει Προϋπολογισμό 500.000 Ε και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ρεθύμνης.