Τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης που θεωρούν ότι θίγονται από τον υπάρχοντα κανονισμό κοινοχρήστων, μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2017 στο e-mail του Συλλόγου

Ο κανονισμός 87/2017 που τέθηκε σε ισχύ από 1/6/2017 και αφορά στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου τίθεται ξανά σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2017.

Τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης που θεωρούν ότι θίγονται από τον υπάρχοντα κανονισμό, μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2017 στο e-mail του Συλλόγου μας: [email protected] ή (εάν δεν έχουν e-mail) να τηλεφωνούν στη γραμματεία μας  καθημερινές 9:00-13:00  στο τηλέφωνο 6988857438.