Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Περιφέρεια Κρήτης οργάνωσε τo 2ο Θεματικό Σεμινάριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices - Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές». Το σεμινάριο σχεδιάστηκε με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα EKE.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χρυσή Δασκαλάκη που υλοποιεί το έργο για την Περιφέρεια Κρήτης  αναφέρθηκε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στους στόχους του σεμιναρίου ενώ ακολούθησε η παρουσίαση του έργου ROAD CSR από την Θάλεια Ρουκουνάκη, στέλεχος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Οικονομική Υπεύθυνη του έργου.

Στο σεμινάριο έγιναν παρουσιάσεις για την εφαρμογή της ΕΚΕ στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

«Η συμβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων», από τον Μαυρογιάννη Γιάννη, Οικονομολόγο MBA, της Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. – Ανάδοχος Εταιρεία για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε.Κ.Ε από ΜΜΕ», από τον  Μανασάκη Κωνσταντίνο, , Επίκουρο Καθηγητή, Πανεπιστημίου  Κρήτης, , και
«Πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις ΜμΕ», από τον  Ταλιούρη Βαγγέλη, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου -στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων που είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Περιφέρειας με τη συμμετοχή τους στην έρευνα για την ΕΚΕ- έγινε διάλογος, ανταλλαγή απόψεων και αναφορά σε δράσεις ΕΚΕ  που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν να εφαρμόσουν οι τοπικές επιχειρήσεις. Στη λήξη του σεμιναρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης παρουσίασε τα συμπεράσματα του Σεμιναρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την έρευνα της Περιφέρειας Κρήτης στην ιστοσελίδα της RIS3Crete «Θέματα Επιχειρηματικότητας», ηλ. δ/νση: http://ris3.crete.gov.gr/csr_region_of_crete/ & https://www.interregeurope.eu/road-csr/.

Την ομάδα έργου του ROAD-CSR αποτελούν τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, Βλασάκη Κατερίνα (συντονίστρια, [email protected]), Ρουσάκη Κατερίνα (υπεύθυνη υλοποίησης, [email protected]) & Ρουκουνάκη Θάλεια (υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης, [email protected]).