Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο, απο το Δασαρχείο Χανίων

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώνει ότι στις 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων (1ος ΟΡΟΦΟΣ) θα κάνει παρουσίαση - ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Η Ενημέρωση θα αφορά διευκρινήσεις σχετικά με τον εμφανιζόμενο δασικό χάρτη, καθώς και θέματα τεχνικά -  διαδικαστικά 

1) για την υποβολή  αντιρρήσεων (ατελώς -  με καταβολή τέλους), 

2) διόρθωση σφαλμάτων – παραλείψεις διοικητικών πράξεων  κ.λ.π

3) λειτουργία των ΣΥΑΔΧ (σημεία υποστήριξης ανάρτησης δασικού χάρτη).