Σήμερα, Κυριακή, παραμονή Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε η παράδοση βιβλίων στη διεύθυνση του Λυκείου Τυμπακίου, ως δωρεά είς μνήμην του Νικολάου Ι. Μανιαδάκη.

Αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες, η Πολιτεία Τυμπακίου προέβη με την υπερπολύτιμη αρωγή της κυρίας Μαρίας Σπινθάκη σε μια σημαντική χορηγία προς τη βιβλιοθήκη του Λυκείου Τυμπακίου.

Τα συγκεκριμένα συγγράματα συμπεριλαμβάνουν το απαύγασμα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και αποτελεί σημαντικό υλικό που παραδόθηκε στη νεολαία Τυμπακίου. Στόχο της Πολιτείας Τυμπακίου αποτελεί η προαγωγή της Παιδείας, σε συνεργασία πάντοτε με τους φορείς της πόλης μας.