Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου οι ψηφοφορίες για την εκλογή των μελών της Επιτροπής που θα διοικεί το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιανουαρίου,στις 19:00, συγκαλούνται σε συνεδρίαση τα 31 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, που εξελέγησαν από τις εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου, προκειμένου να αναδειχθεί η νέα επταμελής Διοικητική Επιτροπή.

Σύμφωνα και με την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων από την Εκλογική Επιτροπή, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, αναδείχτηκε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωμένοι Επιχειρηματίες» Αντώνης Ροκάκης, ενώ οι έδρες που κατέλαβαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι τρεις συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, έχουν ως εξής:

Ενωμένοι Επιχειρηματίες : 15 έδρες
Νέα Πορεία : 14 έδρες
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση: 2 έδρες.

Όπως ορίζει η νομοθεσία, η επταμελής Επιτροπή που θα διοικεί το Επιμελητήριο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος:  Αντώνης Ροκάκης 
Α’ Αντιπρόεδρος (εκλέγεται από το ΔΣ) 
Β’ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Μαργαρώνης (ως επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε πάνω από 30%, όπως ορίζει ο νόμος)
Γενικός Γραμματέας (εκλέγεται από το ΔΣ)
Οικονομικός επόπτης (εκλέγεται από το ΔΣ)
Υπεύθυνος ΓΕ.ΜΗ (εκλέγεται από το ΔΣ)
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων (εκλέγεται από το ΔΣ)

Επομένως τα 31 μέλη του ΔΣ θα πρέπει να ψηφίσουν για την ανάδειξη των πέντε εκ των επτά μελών της Επιτροπής.

Για την εκλογή τους εφαρμόζεται το Π.Δ. 95/2006 το οποίο ορίζει πως στην πρώτη και στην δεύτερη ψηφοφορία χρειάζεται η πλειοψηφία των 31 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή 16 ψήφοι), 
Σε περίπτωση τρίτης ψηφοφορίας χρειάζεται η πλειοψηφία των παρόντων μελών στην συνεδρίαση του Δ.Σ. (εαν είναι λιγότεροι απο 31)
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν δεν επιτευχθεί πάλι η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργείται κλήρωση.

Τα 31 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Εμπορικό τμήμα

1) Θεοδώρα Κυριακάκη (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
2) Μιχαήλ Μαυριδάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
3) Χρήστος Τσοντάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
4) Σταύρος Χατζηδημητρίου (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
5) Γεώργιος Τοπολιανάκης (Νέα Πορεία)
6) Ιωσήφ Χιωτάκης (Νέα Πορεία)
7) Κωνσταντίνος Φαντριδάκης (Νέα Πορεία)
8) Γαλάτεια Περάκη (Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση)

Επιλαχόντες (κατά σειρά)
 «Ενωμένοι Επιχειρηματίες»: Ελευθέριος Μπουζάκης, Ιδομενέας Γεωργεδάκης, Παναγιώτης Παντελάκης, Μιχαήλ Χαριτάκης. 
«Νέα Πορεία»: Παναγιώτης Ζερβουδάκης, Ευάγγελος Πατεράκης, Γεώργιος Τραχαλάκης, Αντώνιος Τζαμπαζάκης. 
«ΑΑΣ»: Γεώργιος Κανδηλιεράκης, Δημοσθένης Παπαντωνάκης, Νικόλαος Ζωγραφάκης, Αντώνιος Φραγκιουδάκης.

Μεταποιητικό τμήμα

1) Ανδρέας Φυντικάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
2) Ευστράτιος Μπαλαντίνος (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
3) Ασπασία Λουπάκη (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
4) Γεώργιος Πατεράκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
5) Ευάγγελος Λαμπάκης (Νέα Πορεία)
6) Ιωάννης Στριλιγκάς (Νέα Πορεία)
7) Εμμανουήλ Κοτσάκης (Νέα Πορεία)
8) Νικόλαος Γιαννούλης (Νέα Πορεία)
9) Νικόλαος Βουρλάκης (Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση)

Επιλαχόντες (κατά σειρά)
«Ενωμένοι Επιχειρηματίες»: Κωνσταντίνος Καρμπαδάκης, Κων/νος Κανδηλιεράκης, Αντώνιος Μπριτσάκης, Εμμανουήλ Σκαλιδάκης, Αντώνιος Σφηναρόλης.
«Νέα Πορεία»: Εμμανουήλ Λεράκης, Νικόλαος Πατεράκης, Κων/νος Περράκης, Ανδρέας Τζεδάκης, Εμμανουήλ Δασκαλάκης.
«ΑΑΣ»: Παύλος Μελισσάκης, Αντώνιος Περράκης, Ευτύχιος Μανωλακάκης.

Τουριστικό τμήμα

1) Αντώνιος Ροκάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
2) Νικόλαος Σεληνιωτάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
3) Ιωάννης Μαργαρώνης (Νέα Πορεία)
4) Αντώνιος Ψαρομηλίγκος (Νέα Πορεία)

Επιλαχόντες (κατά σειρά)
«Ενωμένοι Επιχειρηματιες»: Κων/νος Κατσαφράκης, Ιωάννης Κοκολάκης
«Νέα Πορεία»: Σταύρος Πατεράκης, Κων/νος Πρώιμος

Τμήμα Υπηρεσιών

1) Σπύρος Παπακαστρίτσιος (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
2) Μιχαήλ Χαιρετάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
3) Γεώργιος Ζυμβραγάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
4) Νικόλαος Ηλιάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
5) Δημήτριος Μουντάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες)
6) Βασίλης Καλοτεράκης (Νέα Πορεία)
7) Νεκτάριος Ψαρουδάκης (Νέα Πορεία)
8) Ιωάννης Φραγκάκης (Νέα Πορεία)
9) Ιωάννης Παυλάκης (Νέα Πορεία)
10) Ευστράτιος Κουρουπάκης (Νέα Πορεία)

Επιλαχόντες (κατά σειρά)
«Ενωμένοι Επιχειρηματίες»: Γεώργιος Φραγγεδάκης, Γεώργιος Κουκουτσάκης, Γεώργιος Ζουμαδάκης, Νικόλαος Κριαράς, Εμμανουήλ Δαρατσάκης
«Νέα Πορεία»: Άννα Δρακάκη, Άννα Σαματά, Παύλος Λυτινάκης, Παύλος Τρουλάκης, Δημήτριος Γεωργακάκης.