Η κατανομή Αξιωμάτων στο Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Εφέδρων Αξιωματικών νομού Χανίων, που έγινε χθες με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων, έχει ως εξής:

Πρόεδρος Καστρινάκης Σταύρος,

Αντιπρόεδρος Σταματάκης Γεώργιος,

Γενικός Γραμματέας Φαντάκης Γεώργιος,

Ταμίας Θυμιανός Δημήτριος,

Έφορος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος και

Μέλη Δ.Σ.,

Μυριδάκης Δημήτριος, Κουλοχέρας Ευάγγελος, Νικολουδάκης Γεώργιος και Κορναράκης Γεώργιος.

Με την παραπάνω συγκρότηση έκλεισε η εκλογική διαδικασία και ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε από τα μέλη του  Δ.Σ. να καταβληθεί από τον καθένα  προσπάθεια για την πραγμάτωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται από τη νομοθεσία που προβλέπει την σύσταση και λειτουργία των Ενώσεων Εφέδρων Αξιωματικών.