Πρόβλημα στην αποκομιδή των ογκωδών αποβλήτων στον δήμο λόγω αποχώρησης των συμβασιούχων στην καθαριότητα

Από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, λόγω αποχώρησης των συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας (συνολικά 39 άτομα) και έως την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων του ΑΣΕΠ, θα υπάρξουν  αναπόφευκτα δυσλειτουργίες στην αποκομιδή των ογκωδών αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό, ζητείται η κατανόηση από τους δημότες, οι οποίοι παρακαλούνται να περιορίσουν το δυνατόν τις ποσότητες των ογκωδών αποβλήτων που προτίθενται να απορρίψουν, προκειμένου τα συνεργεία του Δήμου Χανίων να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της Μεγάλης Εβδομάδας.