Ο Δήμαρχος Κισσάμου, Θεόδωρος Σταθάκης, θα μεταβεί στην Αθήνα  την Τετάρτη 18 Απριλίου  2018 λόγω της συμμετοχής του στο κοινό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.). 

Το διάστημα αυτό της απουσίας του, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος Δερουκάκης Εμμανουήλ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 409/2017 απόφαση Δημάρχου.