Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα οξυμένα προβλήματα στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και συνάντηση με την Προϊσταμένη κ. Στρατονίκη Κόπακα

Μετά τη δημοσιοποίηση από την κα Κόπακα των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου τα οποία οδηγούν πρακτικά στην πλήρη αναστολή λειτουργίας του, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί με εκπροσώπους κλαδικών συλλόγων Μηχανικών είχε σήμερα συνάντηση με την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν λεπτομερώς τα προβλήματα που ανακύπτουν μετά την αποχώρηση του μηχανικού αλλά και των νομικών που κάλυπταν τη λειτουργία του, καθώς και το θεσμικό πρόβλημα, λόγω αλλαγής του φορέα του Κτηματολογίου, το οποίο οδηγεί σε σημαντική καθυστέρηση για τη στελέχωση του Γραφείου, αν δεν αναληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με τις μεταβιβάσεις και τις δικαιοπραξίες αλλά και με τις αδειοδοτήσεις σε ακίνητα. Η δυσλειτουργία του προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αγορά και μάλιστα ενόψει μιας σημαντικής τουριστικής περιόδου για την οικονομική ανάκαμψη του τόπου και της χώρας.

Εκ μέρους της Δ.Ε. η Πρόεδρος κα Ειρήνη Βρέντζου ανέφερε ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα εδώ και δύο έτη και είχε επισημάνει την προβληματική κατάσταση που σήμερα εξελίσσεται και διαβεβαίωσε ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα κινηθεί και θα παρέμβει δυναμικά προς κάθε κατεύθυνση για την εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα που ήδη ταλανίζει την κοινωνία αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου στο Ηράκλειο.