Συγκροτήθηκε σε σώμα η συντονιστική γραμματεία της τοπικής οργάνωσης του Δήμου Χερσονήσου 

Συντονιστής :ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος  τηλ. 6974873473
Αναπλ. Συντονιστής : ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ευάγγελος  
Υπεύθυνος Οργανωτικού : ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ Γεώργιος   
Υπεύθυνος Αγροτικών : ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ Ελένη 
Υπεύθυνος Οικονομικού  & Πολιτισμού: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Μαρία 
Υπεύθυνος Μικρομεσαίων & Τουρισμού : ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ Μανόλης 
Μέλος Σ.Γ.: ΕΓΓΛΕΖΟΣ Νικόλαος 

Τις επόμενες ημέρες θ ακολουθήσει και η συγκρότηση των υπόλοιπων Τοπικών Οργανώσεων .