"Καταδικάζουμε τους βανδαλισμούς στα συστεγαζόμενα Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου (28ο-57ο) - Πάγιο αίτημα η φύλαξη και προστασία των Δημόσιων Σχολείων"

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» καταδικάζει τους βανδαλισμούς πουσ ημειώθηκαν σε δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου. 

Ειδικότερα στηνα νακοίνωση τους αναφέρουν τα εξής: "Για τους άγνωστους «ανθρώπους» που κατέστρεψαν με μίσος υποδομές και εγκαταστάσεις από τα συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου (28ο-57ο ) δεν μπορεί να πεις κανείς και πολλά πράγματα. Η έλλειψη Παιδείας και στοιχειώδους σεβασμού απουσιάζουν από τον αξιακό τους κώδικα.

Βέβαια, δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε βανδαλισμό δημόσιων σχολείων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε μικρές ή μεγάλες καταστροφές σε δημόσια σχολεία από αγνώστους που δεν σέβονται τον χώρο που αποτελεί για τα παιδιά το «δεύτερο σπίτι» τους.

Για το λόγο αυτό πολλές φορές η εκπαιδευτική και συνδικαλιστική κοινότητα έχει τονίσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς πως τα Δημόσια Σχολεία χρειάζονται προστασία, φύλαξη και ασφάλεια (π.χ. σχολικούς φύλακες). 

Το κάνουμε γι’ άλλη μια φορά".