Τέσσερις φορείς της Κρήτης συμπεριλαμβάνονται στον πρώτο κατάλογο 151 φορέων του δημοσίου που καλούνται να εφαρμόσουν την «εργασιακή εφεδρεία».

Πρόκειται για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-ΙΤΕ (Ηράκλειο), τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ), το Κέντρο Ειδικών Παιδιών "Αγ.Σπυρίδων" (Ηράκλειο)  και τον Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων των ατόμων παίδων και ενηλίκων με αναπηρία “Αγάπη” (Ρέθυμνο).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του υπ.Οικονομικών κ.Γιώργου Κυριακού, οι φορείς αυτοί θα πρέπει να προβούν άμεσα σε

μια κατ’ αρχήν εκτίμηση πλεονάζοντος προσωπικού του φορέα σας που θα μπορούσε να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

H αναζήτηση του πλεονάζοντος προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχήν μεταξύ όσων έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχουν φθάσει σε συντάξιμη ηλικία και έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα (κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ).

Πέραν αυτών τυχόν πλεονάζον προσωπικό μπορεί να αναζητηθεί κατά προτεραιότητα μεταξύ εργαζομένων γενικών διοικητικών καθηκόντων, εργαζομένων σε τμήματα διοικητικής μέριμνας, γραμματειακής
υποστήριξης κοκ.

 Έως 26/9/2011 θα πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών οι κατά τα ανωτέρω προτάσεις σας, οι οποίες κατά κανόνα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων του φορέα σας…”

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο και τον κατάλογο με τους 151 φορείς του δημοσίου