Το νοσοκομείο Ρεθύμνου διοργανώνει συνέδριο με θέμα:“Νεότερες εξελίξεις στην ιατρική πράξη”το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2018 στο Σπίτι του Πολιτισμούστο Ρέθυμνο.

Το συνέδριο απευθύνεται σε γιατρούς φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτές, έχει μοριοδοτηθεί με 16 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.Η οικονομική και οργανωτικήστήριξη του συνεδρίου βασίστηκε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις.Επιστημονικάπλαισιώθηκε από εξαιρετικούς ομιλητές από τα περισσότερα νοσοκομεία της Κρήτης, γεγονός που έχει για μαςμεγάλη σημασία. Πιστεύουμε ότι θα βρείτε το πρόγραμμα ενδιαφέρον και θα τιμήσετε με την παρουσία σας αυτή μας την προσπάθεια.