Με μειωμένη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να διενεργηθεί αύριο η έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων από την οποία το Δημόσιο σκοπεύει να αντλήσει 1,25 δισ. ευρώ.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιόρισε τη δυνατότητα συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων, ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη ρευστότητα που αντλούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να συμμετέχουν στις δημοπρασίες εντόκων του Ελληνικού Δημοσίου.

Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση της συμμετοχής των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων. Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα οι εγχώριοι επενδυτές καλύπτουν συστηματικά το 70% -75% του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Δημοσίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έκδοση της Τρίτης μπορεί να είναι τελικά μεγαλύτερη και να ζητηθεί υψηλότερο πόσο εξαιτίας των αναγκών που θέλει να καλύψει το ελληνικό Δημόσιο τους επόμενους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα είναι πρόθυμο να προσφέρει μεγαλύτερο επιτόκιο στους δανειστές του.

Σημειώνεται όπως αναφέρει το in.gr, πως στην προηγούμενη έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, στις 16 Αυγούστου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,50%.