Η «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή αναδεικνύει και βραβεύει περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ με εξαιρετικές μακρόπνοες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με την πιο αξιόπιστη, προβεβλημένη, μακρόπνοη και πολλά υποσχόμενη πολιτική στρατηγική απονέμεται ο τίτλος της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» για ένα συγκεκριμένο έτος.

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να συνεισφέρει στην υλοποίηση της «Small Business Act» (SBA) στις εταιρικές σχέσεις και να αναδείξει τη βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και λοιπών δημοσίων πόρων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικής πολιτικής στην περιφέρεια.

Στην ενημερωτική ημερίδα δόθηκαν συμβουλές «επιτυχίας» από εκπροσώπους περιφερειών που είχαν αποσπάσει το βραβείο καλύτερης Ευρωπαϊκής επιχειρηματικής περιφέρειας στο παρελθόν, για τα βασικά στοιχεία του περιεχομένου των αιτήσεων υποψηφιότητας των περιφερειών και για τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλεξιμότητας των μελλοντικών προτάσεων.

Επιπροσθέτως, έγινε λόγος τόσο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, όσο και από εκπροσώπους περιφερειών που είχαν αποσπάσει το συγκεκριμένο βραβείο στο παρελθόν, ότι η απόκτηση του σήματος της ΕΕΠ, αποτελεί ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες να επιδείξουν τον καθοριστικό ρόλο των ΜμΕ και των επιχειρηματιών στην ενίσχυση της δυναμικότητας της οικονομίας. Αξιοποιώντας το δυναμικό των περιφερειών της ΕΕ για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, το σήμα της ΕΕΠ τις ωθεί ακόμη περισσότερο σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.

Στην ημερίδα ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε το στέλεχος Νικόλαος Μωραϊτάκης. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook