Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος Χερσονήσου οργανώνουν, στη Χερσόνησο, την Παρασκευή 1, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, συνέδριο για τα Τοπωνύμια της Κρήτης και καλούν τους ερευνητές, τους καταγραφείς και τους μελετητές των τοπωνυμίων της Κρήτης να λάβουν μέρος σ’ αυτό.

Η δήλωση συμμετοχής θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]  μέχρι τις  28 Φεβρουαρίου  2019..

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα,  τηλέφωνο, διεύθυνση ) και το θέμα της υποψήφιας ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης, εκτάσεως πεντακοσίων λέξεων περίπου, θα πρέπει να σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες από τις υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο Συνέδριο.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι τριάντα ( 30 )  ευρώ .

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook