Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2019, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατατε-θούν στην Δ/νση Δημόσιας  Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι την 13/02/2019.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, με το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 25/02/2019 και ώρα 09:00 π.μ.  στην Αίθουσα ΦΜ2- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, τηλ. 2831343314 ).

Οι εξετάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook