Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται προέρχονται από καταχωρήσεις των αρμόδιων εκλογικών συνεργείων στο πληροφοριακό σύστημα της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, αμέσως μετά την παραλαβή των σχετικών τηλεγραφημάτων από τα κατά τόπους εκλογικά κέντρα.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   9,09% (καταμετρημένα 1 από συνολικά 11 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   40,78% (ψήφισαν 212 από συνολικά 358 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   98,11% (208)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   1,89% (4)

Δείτε τα αποτελέσματα σε συνεχή ροή