Σαφής επικράτηση και με μεγάλη διαφορά 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   63,16% (καταμετρημένα 12 από συνολικά 19 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   44,59% (ψήφισαν 2.837 από συνολικά 5.120 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   94,15% (2.671)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   5,85% (166)

Δείτε τα αποτελέσματα σε συνεχή ροή