Η εφαρμογή στο site του ΟΑΕΔ για την υποδοχή θέσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. από ιδιωτικές επιχειρήσεις θα είναι ενεργό έως και την Παρασκευή 6/9/2019.

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.», που επιδιώκει την ομαλή και ασφαλή είσοδο των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση, ξεκίνησε στις αρχές του 2017 και το Σεπτέμβριο του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει η Δ΄ φάση εφαρμογής του.

Δομή του Προγράμματος:

 • Οι Μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι πτυχιούχοι των ΕΠΑ.Λ.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 156 ημέρες στην επιχείρηση (περίπου 9 μήνες). Οι μαθητευόμενοι μαθητεύουν 4 ημέρες την εβδομάδα για 7 ώρες/ημέρα στην επιχείρηση (Ιδιωτική ή Δημόσια) και την 5η μέρα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα στο σχολείο.
 • Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 75% του κατώτατου μισθού και έχουν πλήρη ασφάλιση
 • Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι 9,30 €/ημέρα εργασίας (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών). Το υπόλοιπο ποσό της ημερήσιας αμοιβής επιδοτείται απευθείας στον μαθητευόμενο.
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Πτυχίου επιπέδου 5 (αντίστοιχο των ΙΕΚ).

(αναλυτικά στην Υπ. Αρ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 ΚΥΑ Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-20 στα Χανιά

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών.
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Γραφικών Τεχνών
 • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Για την προσφορά θέσεων στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες εισέρχονται στη σελίδα του ΟΑΕΔ και ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή:

www.oaed.gr => Είμαι εργοδότης/τρια =>  Υποβάλω Αγγελία Θέσεων Μαθητείας

Η καταχώρηση των θέσεων γίνεται όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Εισόδου που βρίσκονται αναρτημένες στην παραπάνω σελίδα, επιλέγοντας στο 3ο Βήμα το εκπαιδευτικό Επίπεδο των ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί να προφέρει Δεσμευμένη Θέση, δηλαδή θέση για να εκπαιδεύσει συγκεκριμένο μαθητευόμενο, ΔΕΝ πρέπει να την καταχωρήσει στην εφαρμογή του ΟΑΕΔ αλλά να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας.

Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε το θεσμό της μαθητείας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας.