Προγραμματισμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, μεταξύ του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών,κ Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Προέδρου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης κ Μαγκουσακη Στράτο,και του μέλους της ΓΕΠΟΕΤ Μανώλη Μπέρκη. 

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον κλάδο των τουριστικών λέωφορείων και για της δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης  του. 

Ειδικότερα συζητήθηκε το θέμα της παράτασης  των ορίων ηλικίας τουριστικών λεωφορείων, και αυτό διότι  σε όλη την Ευρωπαϊκή ζώνη δέν υπάρχουν όρια ηλικίας λεωφορείων εφόσον ελεγχθούν και θεωρηθούν κατάλληλα και ασφαλής από τα αρμόδια ΚΤΕΟ.