Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο – «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» και ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, διοργανώνει την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 στο  CRETAquarium, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, ημερίδα με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια».

Σκοπός της ημερίδας, η οποία είναι ανοικτή στο κοινό, είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα με έμφαση σε εφαρμογές στα δημοτικά κτίρια, η παρουσίαση των επιδεικτικών έργων της Πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, αλλά και η ανάπτυξη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

Η Πράξη ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ αποσκοπεί μέσα από μια συνεκτική προσέγγιση να υποστηρίξει νέες λύσεις που θα υιοθετηθούν και θα υλοποιηθούν στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα: (α) Προωθεί και ενθαρρύνει καινοτόμες τεχνολογίες & υλικά ΕΞΕ στα κτίρια μέσω επιδεικτικών ώριμων έργων λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και τις παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής, (β) Αναπτύσσει μία καινοτόμα κοινή διασυνοριακή προσέγγιση που προτυποποιεί τις διαδικασίες: συλλογής στοιχείων του κτιριακού αποθέματος, απόφασης των βέλτιστων μέτρων αναβάθμισης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων έργων. Το προτεινόμενο έργο τηρεί ένα ενιαίο χαρακτήρα, προσδοκώντας την επεκτασιμότητα των αποτελεσμάτων σε όλη την επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας Κύπρου. Το έργο προχωρά παραπέρα από τις τρέχουσες πρακτικές, αφού προτυποποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων και επιπλέον, παρέχει έτοιμες λύσεις αντιπροσωπευτικών τύπων κτιρίων της διασυνοριακής περιοχής, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλους Δήμους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πράξης στην παρακάτω διεύθυνση https://www.synergein.eu/ .