Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με μοναδικό θέμα το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Συνεδριάζει, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στις  17:55, το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με μοναδικό θέμα συζήτησης, την έγκριση του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2020, (απόφαση  637/2019 Οικονομικής Επιτροπής).