Η παράταξη του Γιάννη Κουράκη κατέθεσε την δική της πρόταση εν όψει της συζήτησης που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η δημοτική κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5», προσανατολισμένη στις απαιτήσεις της εποχής και του συχνά μεταβαλλόμενου κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος που όλοι βιώνουμε, εργάζεται δομημένα, ομαδικά και με συνεργατικό πνεύμα ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στην εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες του Ηρακλείου και του ρόλου μας στο νέο δημοτικό συμβούλιο, καταθέτουμε εναλλακτική πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Είναι σαφές ότι ο Δήμος μας χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας, τόσο στη σύνταξη του προϋπολογισμού, του σχεδιασμού, όσο και στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, έτσι που οι όποιες προτάσεις να αντανακλούν τις στρατηγικές κατευθύνσεις που συγκεντρώνουν την ευρύτερη κοινή αποδοχή.

Το πρόγραμμα που καταθέτουμε, είναι ολοκληρωμένο, αναπτυξιακό, απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας για βελτίωση της ποιότητας ζωής".