Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτλερα 16 Δεκεμβρίου στις 12.30

Οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτημάτων για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου Στυλιανός Καβρουδάκης , Γεώργιος Φαμελιάρης , Κων/νος Μιχαήλ (εισηγητής Κατσιφαράκη )

2. Εξέταση αιτημάτων για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής περαν του ωραρίου Ιωάννης Αλυγιζάκης , Αναστάσιος Γλαμπεδάκης ( εισηγητής Τσουπάκη)

3. Δημόσιες τουαλέτες στα όρια της κοινότητας Χανίων (εισηγητής Τσουπάκη)

Μετά από επιθυμία του προέδρου Αλευράκη Κων/νου θα παρευρεθεί στο Συμβούλιο υπάλληλος του τμήματος Αδειοδοτήσεων της Διευθ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για ενημέρωση .