Ποια διαταγή διατήρησε το δικαστήριο 

Την εκδίκαση στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών, την αίτηση των προληπτικών μέτρων του άρθρου 106α ΠτΚ που υπέβαλλε η Creta Farms, γνωστοποίησε η εταιρεία. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, το δικαστήριο διατήρησε την προσωρινή διαταγή, με το ίδιο περιεχόμενο έως την έκδοση της απόφασης.