Την ισορροπημένη κυκλοφορία εγκεφάλων στην Ευρώπη και την αύξηση της επένδυσης στην παιδεία υποστήριξε ο Υφυπουργός Παιδείας Β.Διγαλάκης στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ε.Ε.

Ο καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, έλαβε μέρος την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ε.Ε (EYCS) στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία της Κροατίας.

Ο Υφυπουργός συμμετείχε στην έγκριση Ψηφίσματος με το οποίο το Συμβούλιο των Υπουργών καλεί για μεγαλύτερη ανάμειξή του στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όταν σε αυτό εξετάζονται ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με το  Ψήφισμα αυτό εκφράστηκε η δέσμευση των κρατών μελών για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στην παιδεία και στην εκπαίδευση θα αποτελούν προϊόν εμπεριστατωμένων διαβουλεύσεων.

Κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση προβληματισμού που διεξήχθη με αντικείμενο την «Κυκλοφορία Εγκεφάλων (Brain Circulation) ως κινητήρια δύναμη για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης», ο κος Διγαλακης υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για πιο ισορροπημένη κυκλοφορία εγκεφάλων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον διαφορετικό χαρακτήρα και τις ανάγκες των χωρών της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης, από εκείνων της Βόρειας και Δυτικής, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται σε συνέργεια με τις αντίστοιχες πολιτικές για την αγορά εργασίας, τη μετανάστευση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Ο κος Διγαλάκης υποστήριξε την άποψη για την περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus+ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ως σημαντικού μέσου ενίσχυσης της επένδυσης στην παιδεία και πρότεινε την επιδίωξη συνεργιών με τα άλλα σημαντικά προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Horizon και το Digital Europe.

Σε εθνικό επίπεδο, η εισήγηση του κου Διγαλάκη στόχευσε σε πολιτικές για τη συγκράτηση της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) και την προσέλκυση ταλαντούχων νέων στην Ελλάδα. Ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι για το σκοπό αυτό η χώρα εισάγει πολιτικές για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης ακαδημαϊκών πτυχίων, προσόντων και δεξιοτήτων και τη δημιουργία ελκυστικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ευκαιριών για διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Οι ελληνικές πολιτικές στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, με δράσεις όπως η εισαγωγή ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η συμμετοχή των ελληνικών ΑΕΙ στις συμμαχίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook