Σαν να μην υπάρχει ακόμα κίνδυνος εξάπλωσης του ιού, σαν να μην υπάρχουν συστάσεις τήρησης αποστάσεων των πολιτών μεταξύ τους και τήρησης μέτρων προστασίας από τις επιχειρήσεις.

Γνωστό πολυκατάστημα των Χανίων, πρώτη ημέρα λειτουργίας σήμερα αντί να τηρεί αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τόσο του προσωπικού όσο και των καταναλωτών, εμφάνισε την παρακάτω εικόνα που φαίνεται στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης.

Σύμφωνα με δική του μαρτυρία, από τα 10 ταμεία λειτουργούσαν μόνο τα 4 με αποτέλεσμα να περιμένουν σε ουρές για πάρα πολύ ώρα οι πελάτες χωρίς να τηρείται κάποιο μέτρο ασφαλείας.

Δείτε τις φωτογραφίες