Το δικαστήριο σήμερα απέρριψε την προσφυγή του δεύτερου στην κατάταξη προμηθευτή κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας

«Πράσινο φως» για την άμεση τοποθέτηση, στην Κίσαμο, των 27 προκατασκευασμένων αιθουσών, που θα αποτελέσουν την προσωρινή λύση στέγασης των μαθητών του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ της περιοχής, έως ότου ανεγερθεί το νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα.

Η τοποθέτηση των αιθουσών δεν ήταν δυνατή μέχρι σήμερα, καθώς ο δεύτερος στην κατάταξη υποψήφιος προμηθευτής είχε προσφύγει κατά του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας και σε διοικητικό δικαστήριο, παρά την απόρριψη της ένστασής του από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Στις 29 Μαΐου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η άμεση έναρξη των διαδικασιών τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, βουλευτής Χανίων Βασίλης Διγαλάκης σημειώνει ότι «ο ένας από τους δύο στόχους που είχαμε εξαρχής θέσει, σε συνεργασία με τον Δήμο Κισάμου και την Περιφέρεια Κρήτης, ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες με την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου. Είναι μία προσωρινή λύση. Ο δεύτερος, μεγαλύτερος και σημαντικότερος στόχος είναι ν’ αποκτήσει η Κίσαμος ένα νέο, σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολικό συγκρότημα, που θα στεγάσει το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεργάζονται με τον Δήμο Κισάμου για την έγκρισή του κτιριολογικού προγράμματος και στη συνέχεια την προετοιμασία των μελετών από την ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές) Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Κισάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, έχει αναλάβει τόσο την ολοκλήρωση της κατασκευής των βάσεων πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν οι αίθουσες, όσο και τη συνολική διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, έχοντας προχωρήσει στην υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια. Η λύση στο θέμα της αδειοδότησης για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών έχει ήδη δοθεί, με τροπολογία που ενσωματώθηκε μετά από εισήγηση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στον νόμο 4692/2020, που ψηφίστηκε στις 11 Ιουνίου 2020.

Επίσης, με μέριμνα του υφυπουργού κ. Διγαλάκη, έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια, μέσω δωρεάς, των προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Κισάμου. Οι χώροι αυτοί έχουν ήδη κατασκευαστεί, μεταφερθεί και παραδοθεί συναρμολογημένοι στον Δήμο Κισάμου από τις 7 Απριλίου 2020.