Με το «Σπουδάζω με Υποτροφία».

Το Πολυτεχνείο Κρήτης  με δύο εξ αποστάσεως  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συμμετέχει και αυτή τη  χρονιά στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού,  Equal Society. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία Υποτροφία για το εξ αποστάσεως διεθνές εντατικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας» και μία  Υποτροφία για το εξ αποστάσεως πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων» στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» επιστρέφει με τον 9ο κύκλο του και δίνει την ευκαιρία σε νέες και νέους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις σπουδές τους να φοιτήσουν με υποτροφία στα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Οι αιτήσεις και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία Υποτροφία για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκεφθούν το  https://spoudazomeypotrofia.gr/και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και όπου αυτό  απαιτείται, την αίτηση του εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Αναλυτικά όλες οι προσφερόμενες Υποτροφίες :

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Μία (1) υποτροφία για το  εξ αποστάσεως διεθνές εντατικό Διατμηματικό ΠΜΣ:   ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας’ στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Μία (1) υποτροφία για το εξ αποστάσεως ΠΣΜ  ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing’ στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Μία (1) Υποτροφία επιλογής του υποψηφίου για μεταπτυχιακές σπουδές στο IST College
Μία (1) υποτροφία στο ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική»  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μία (1) υποτροφία στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μία (1) υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τέσσερις (4) υποτροφίες στο  Athens Tech College
Μία (1) υποτροφία σε μεταπτυχιακό προγράμματα επιλογής του υποψηφίου στο ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών
Δύο (2) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου στο Mediterranean College
Δεκαπέντε (15) υποτροφίες  στο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) - CSAP Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Πιστοποίηση

Προπτυχιακές Σπουδές

Τέσσερις (4) υποτροφίες επιλογής του υποψήφιου στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
Μία  (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου στο ΙΙΕΚ NEW YORK

Για περισσότερες πληροφορίες  καλέστε  στο 211.7051841 ή επισκεφθείτε το https://spoudazomeypotrofia.gr/