Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, απέστειλε σήμερα έγγραφο με αποδέκτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, παρά το ιδιαίτερα θετικό γεγονός  του ότι η δράση της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης της Περιφέρειας Κρήτης ανταποκρίνεται με ένα πολύ σημαντικό ποσό στις τεράστιες υφιστάμενες ανάγκες ρευστότητας των κρητικών επιχειρήσεων, παρατηρείται μια έλλειψη πρόνοιας για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό στο σύστημα αξιολόγησης. Με δεδομένο ότι το κριτήριο της απασχόλησης προσωπικού έχει υψηλό συντελεστή βαρύτητας, σε μεγάλο βαθμό από τη δράση αυτή αποκλείονται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος δεν απασχολούσαν μισθωτούς εργαζομένους.

Το Επιμελητήριο συνεπώς ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της πρόσκλησης της εν λόγω δράσης της Περιφέρειας Κρήτης, (Δράση 3.c.4) ούτως ώστε να μην εξαιρεί επί της ουσίας έναν μεγάλο αριθμό από  ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους αλλά και εταιρείες, ακριβώς την περίοδο αυτήν όπου χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξη.

Αναλυτικά, το έγγραφο του Επιμελητηρίου, έχει ως εξής:

Αίτημα υποστήριξης - πριμοδότησης των  επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης στην Δράση: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Σχετικά με την τρέχουσα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης στη Δράση 3.c.4 ( μη επιστρεπτέας επιχορήγησης) από την Περιφέρεια Κρήτης, θεωρούμε ότι η δράση αυτή ανταποκρίνεται επιτυχώς,  με ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ποσό στις τεράστιες υφιστάμενες ανάγκες των κρητικών επιχειρήσεων για την μερική έστω κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων τους.

Η Περιφέρεια Κρήτης εργάζεται  με άξονα την ενίσχυση της προσαρμογής και την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων και ισχυρότερα πληττόμενων επιχειρήσεων μας μέσα από την υλοποίηση  μέτρων στήριξης όπως η παρούσα δράση, όπως επίσης και η πρόσφατη δράση ενίσχυσης της ψηφιακής προσαρμογής των επιχειρήσεων . Όμως, διαβάζοντας τον σχετικό οδηγό - Πρόσκληση υποβολής (όπως δημοσιεύτηκε την προηγούμενη Παρασκευή), με λύπη μας παρατηρούμε μία κατά τη γνώμη μας σημαντική αστοχία ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο πρώτο από τα συνολικά 3 κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή τις ‘Μονάδες Εργασίας’ όπου για αυτό το κριτήριο, στον αριθμό των εργαζομένων ΔΕΝ συνυπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι, δηλαδή κατά κύριο λόγο οι αυτοαπασχολούμενοι. Με δεδομένο ότι το κριτήριο αυτό έχει συντελεστή βαρύτητας 25/100, ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό, από τη δράση αυτή αποκλείονται οι ατομικές επιχειρήσεις ή/και εταιρείες οι οποίες  οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος δεν απασχολούσαν μισθωτούς εργαζομένους.

Ως Επιμελητήριο Ρεθύμνης, θεωρούμε συνεπώς  πραγματικά κρίμα να εξαιρούνται επί της ουσίας πολλές χιλιάδες πολύ μικρές Κρητικές επιχειρήσεις από το οξυγόνο που παρέχει η δράση της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Επιχειρήσεις, οι οποίες όπως γνωρίζετε κτυπήθηκαν περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας, λόγω και των συσσωρευμένων προβλημάτων,  της έλλειψης κεφαλαίων αλλά και συναφούς έλλειψης τεχνογνωσίας για την υλοποίηση τρόπων αντίδρασης στην καταβύθιση των εσόδων τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες εν’ πολλοίς αποκλείστηκαν από σχετικές κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές  πρωτοβουλίες (πχ. Επιστρεπτέα προκαταβολή, Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – SURE κ.α.). Επιχειρήσεις με αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση, για τις οποίες ακόμα και μια μικρή έλλειψη ρευστότητας μπορεί να αποβεί μοιραία.  Πρόκειται τέλος  για  επιχειρήσεις που έχουν συμβάλει και συνεχίζουν να συνδράμουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου μας, και που δυστυχώς  στην παρούσα φάση κινδυνεύουν με λουκέτο, με τους ανθρώπους τους να βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας.

Κύριε Περιφερειάρχη, σας ζητούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης της πρόσκλησης της εν λόγω δράσης, ούτως ώστε να μην εξαιρεί καθόλα βιώσιμες ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους αλλά και εταιρείες, ακριβώς την περίοδο εκείνη που χρειάζονται περισσότερο την όποια υποστήριξη. Θα μπορούσε συνεπώς να εξεταστεί η πρόταση που και εμείς υποστηρίζουμε, του να οριστεί δηλαδή ένα ποσοστό 25% επί των πόρων της δράσης, όπου θα διατίθεται μόνο σε επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, με κύρια  κριτήρια αξιολόγησης τη μείωση του τζίρου και των κερδών  τους λόγω της πανδημικής κρίσης. Είναι σημαντικό το να εξαντληθεί κάθε δυνατή σχετική προσπάθεια, τόσο για λόγους συνέπειας και δικαιοσύνης ως προς την εμβέλεια των έκτακτων ενισχύσεων, αλλά και για λόγους διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης του αναπτυξιακού οράματος που συνδημιουργούμε. 

Παραμένοντας βέβαιοι ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα  αντίστοιχης παρέμβασής  για την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook