Η νέα ιστοσελίδα προσφέρει πολλές νέες δυνατότητες για τους καταναλωτές 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα γυρίζει σελίδα θέτοντας στην εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Πλατανιά νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακές δυνατότητες.

Όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια παρουσίασης της νέας ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΒΑ, από τον πρόεδρό της Ευτύχη Μαυρογένη, «μέσα από ένα δυναμικό εξελισσόμενο και άμεσο site  που προσφέρουμε στον Δημότη-πολίτη θα μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα και πολύτροπα.

Α) Άμεση πληρωμή από το site, είτε με  e-banking είτε με κάρτα.
Β) Θα μπορεί να παρακολουθεί online τον λογαριασμό του και να συγκρίνει τις προηγούμενες καταναλώσεις του.
Γ) Να υποβάλλει σε έτοιμες φόρμες αιτήματα και να λαμβάνει απαντήσεις χωρίς φυσική παρουσία.
Δ) Να ενημερώνεται για τον προγραμματισμό έργων, την εξέλιξη τους και την πραγματοποίηση τους.
Ε) Να ενημερώνεται για τους διαγωνισμούς, τις προκηρύξεις και κάθε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης. 
Στ) Να υποβάλλει προτάσεις οι οποίες θα επεξεργάζονται και θα απαντώνται.
Ζ) Να παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα της τεχνικής υπηρεσίας με πλούσιο φωτοειδησεογραφικό υλικό.
Η) Να υποβάλλει παράπονα με email και γενικά να συμμετέχει ενεργά στην λειτουργία της επιχείρησης.
Θ) Να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων του νερού ανά σημείο δειγματοληψίας και των αναλύσεων των αστικών λυμάτων της εισροής και εκροής της ΕΕΛ, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης των ακτών του Δ. Πλατανιά.
Ι) Να βρει εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για την οικολογία της περιοχής και για τον «Κύκλο του Νερού». 
Κ) Να λάβει γνώση για τις  ενέργειες της ΔΕΥΑΒΑ που αποσκοπούν στην συμβολή της στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.


Από την πρώτη στιγμή που μας ανατέθηκε η πολιτική ευθύνη της διαχείρισης της ΔΕΥΑΒΑ, ο γνώμονας των ενεργειών μας είναι η αντιμετώπιση της σκληρής καθημερινότητας με τον προγραμματισμό έργων με το βλέμμα στο αύριο.

Αυτό εξυπηρετεί σε ένα συνολικό σχεδιασμό και στην παρουσίαση σήμερα του νέου δυναμικού site.»

Δείτε εδώ την νέα ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook