Το πρόγραμμα ‘ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ’ χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoLab) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβάλλοντων (NILE), το οποίο θα υποστηρίξει ψηφιακά το όλο εγχείρημα. 

Με την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων που διαβιούν σε Μ.Φ.Η., ‘ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ’». 

Το πρόγραμμα στοχεύει (α) στην  ψυχολογική και νοητική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων που διαβιούν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της Περιφέρειας Κρήτης, στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και (β) στην  εκπαίδευση των φροντιστών (τυπικών και άτυπων) στις βέλτιστες πρακτικές φροντίδας και ενδυνάμωσης της αυτοδιαχείρισης και αυτοφροντίδας των ηλικιωμένων για την ενίσχυση της ασφάλειας, της υγείας και της λειτουργικότητάς τους.

Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων παγκοσμίως, με την Ελλάδα να κατέχει πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό, υποδεικνύει την αναγκαιότητα χάραξης πολιτικών και υλοποίησης προγραμμάτων για τους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στόχευση στην ομάδα των ηλικιωμένων καθώς, παρά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής τους, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά κοινωνική απομόνωση και μοναξιά -ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού-, με δυσμενέστατες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία τους και στην ποιότητα ζωής τους.

Το πρόγραμμα ‘ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ’ χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoLab) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβάλλοντων (NILE), το οποίο θα υποστηρίξει ψηφιακά το όλο εγχείρημα. Στις συσκευές tablets που έχουν ήδη διατεθεί από την Περιφέρεια Κρήτης στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), θα εγκατασταθεί εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την επικαιροποίηση των γνώσεων τους, σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας με εικόνα και ήχο, όπως skype, viber για την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών των ηλικιωμένων και σοβαρά παιχνίδια (serious games) για την νοητική ενδυνάμωσή τους.

Η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας και διευθύντρια του Εργαστηρίου  Ποιότητας Ζωής ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης και την ομάδα έργου που δούλεψε για τη δημιουργία του προγράμματος. Δηλώνει ότι, η στόχευση του προγράμματος στην υγιή και ενεργό γήρανση αποτελεί την απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στην σύγχρονη εποχή και ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook