Τα στοιχεία της ανάρτησης των δασικών χαρτών επιβεβαιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα του μεγαλύτερου μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν συνταγματική επιταγή εδώ και σαράντα πέντε περίπου χρόνια.

Η κατάρτισή τους αποτελεί βασικό και μακρόπνοο έργο υποδομής, με μεγάλη περιβαλλοντική αξία και θετικές συνέπειες για την εθνική οικονομία. 

Για πρώτη φορά καταγράφονται οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σε όλη τη χώρα με ακρίβεια και γεωχωρικό προσδιορισμό. Η καταγραφή αυτή αποτελεί καθοριστικό εργαλείο για την προστασία, αλλά και τη διαχείριση των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων θέτει τέλος στην αμφισβήτηση, την ανασφάλεια, την γραφειοκρατία και λειτουργεί προς όφελος του πολίτη και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως συντάχθηκαν, αναμορφώθηκαν και θεωρήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2021, με προγραμματισμό, σταδιακά, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2021 η ανάρτηση να έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα. Θα ακολουθήσει η περίοδος υποβολής και εξέτασης των αντιρρήσεων, μέχρι την ολική κύρωσή τους.

Οι δασικοί χάρτες αναρτούνται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr), όπου, εκτός από τον ίδιο το δασικό χάρτη, οι πολίτες μπορούν να βρουν χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την ανάρτηση, την υποβολή αντιρρήσεων και των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων του δασικού χάρτη. Σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη της Κρήτης βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Ο δασικός χάρτης περιλαμβάνει διαχρονική αποτύπωση των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα τόσο στο παρελθόν (έτος 1945) όσο και σήμερα. Η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων προέκυψε από φωτοερμηνεία ιστορικών (έτους 1945) και πρόσφατων (έτους 2013 - 2015) αεροφωτογραφιών, σε συνδυασμό με επιτόπιες αυτοψίες στην ύπαιθρο. Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων (ως δασικών ή μη) προήλθε με βάση επιστημονικά κριτήρια (σύνθεση της βλάστησης, έδαφος, ανάγλυφο, ευρύτερη περιοχή, ανθρώπινες δραστηριότητες, φωτοερμηνεία κ.α.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αφορά συνολική έκταση 2.453 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Εξαιρέθηκε της ανάρτησης έκταση συνολικού εμβαδού 184 τετρ. χλμ., που περιλαμβάνει περιοχές εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών, επεκτάσεις σχεδίων, βιομηχανικές περιοχές κλπ.

Στο σύνολο της έκτασης ανάρτησης οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις καταλαμβάνουν συνολικά 935 τετρ. χιλιόμετρα ή ποσοστό 38%, ενώ οι μη δασικού χαρακτήρα – άλλης μορφής – εκτάσεις συνολικά 1.518 τετρ. χιλιόμετρα ή ποσοστό 62%.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τον αγροτικό – μη δασικό χαρακτήρα του μεγαλύτερου μέρους της έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook