Την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του ανακοίνωσε το ΕΑΚ Χανίων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η ανακοίνωση του ΕΑΚ Χανίων είναι η εξής:

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του προχωρά το ΕΑΚ Χανίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ELENA (European Local Energy Assistance) που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στοχεύει στην υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ωρίμανση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ΕΑΚ και Περιφέρεια Κρήτης (φορέας υλοποίησης και κάλυψης του προϋπολογισμού) προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του ΕΑΚ Χανίων μέσα από τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, περιλαμβάνει:

Υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων

Η Περιφέρεια Κρήτης θα διενεργήσει τον σχετικό διαγωνισμό, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 193.200 ευρώ πλέον του ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενος κατά 90% από τον μηχανισμό ELENA και κατά 10% από την Περιφέρεια Κρήτης.

 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook