Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΣ, χορηγήθηκε ενιαία άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας αορίστου χρόνου στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Σητείας (Βιολογικός Σητείας).

Η χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας στον Βιολογικό Σητείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων, όπως η πρόσφατη πρόταση που έχει υποβάλλει η ΔΕΥΑ Σητείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και στον άξονα προτεραιότητας (2) «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» για χρηματοδότηση, με τίτλο της Πράξης «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Σητείας-Επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση» και με δημόσια δαπάνη 3.597.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

(φώτο αρχείου)