Η παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών ( ENISA) στο Ηράκλειο αποτέλεσε το κεντρικό θέμα σε επιστολή του περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη προς την Επιτροπή των Περιφερειών.

Ο περιφερειάρχης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Πατρίς" αφού τόνισε τη αναγκαιότητα να παραμείνει ένας τέτοιος οργανισμός στο Νομό, ζήτησε τη συμμετοχή της Επιτροπής ώστε το αίτημα να φτάσει στους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αντίστοιχο Συμβούλιο.

Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο κ. Αρναουτάκης χαιρέτισε οποιαδήποτε προσπάθεια οδηγεί σε αποκέντρωση την Ευρωπαϊκή πολιτική και τόνισε ότι η λειτουργία του ENISA στο Ηράκλειο, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για αυτό.