Την Τρίτη 24 Απριλίου θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΑΔΥΚ η δημοπρασία το Υποέργο 1 «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισάμου» της Πράξης \”Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Κισάμου\”.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται απο το ΕΣΠΑ (πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), περιλαμβάνει υδραυλικά έργα προϋπολογισμού 8.689.210,73 ευρώ και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 429.043,38 ευρώ. Δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 11.610.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο εργοδότης – κύριος του Έργου –, δηλαδή η αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κισάμου, ο οποίος μέσω προγραμματικής σύμβασης, έδωσε εντολή στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. να ολοκληρώσει τις αναγκαίες μελέτες και να επιβλέψει τη διαδικασία κατασκευής του.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί τη δεύτερη φάση του (ενιαίου) «Έργου Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στην παραλιακή περιοχή του Κόλπου Κισάμου», κι όπως είναι γνωστό τα έργα της πρώτης φάσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ. κ. Γιάννης Μπατζέλης με την ευκαιρία δημοσίευσης της προκήρυξης δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό το έργο που ετοιμαζόμαστε να δημοπρατήσουμε αφού η ολοκλήρωσή του αναμένεται να προσφέρει προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση αστικών λυμάτων της παραλίας και της θάλασσας του κόλπου Κισάμου, που αποτελεί σύμφωνα με τη περιγραφή της Κοινοτικής οδηγίας 91/271 ευαίσθητη περιοχή.

Θα λειτουργήσει προς τη κατεύθυνση της εξυγίανσης των ρεμάτων της περιοχής από τα ακατέργαστα λύματα που καταλήγουν σε αυτά. Παράλληλα δε θα βοηθήσει στη πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων, ενώ με την ολοκλήρωσή του οχυρώνεται περαιτέρω η υγεία όσων ζουν στη περιοχή αλλά και των επισκεπτών της.

Αξίζει δε να πούμε ότι η δημιουργία ολοκληρωμένων έργων αποχέτευσης μας δίνει τη δυνατότητα μελλοντικά να σχεδιάσουμε διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για κάλυψη αρδευτικών δαπανών».

Δείτε εδώ την περιληπτική διακήρυξη της δημοπρασίας

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook